Meetinstrumenten

Voor het meten van de ernst van de aandoening en het beloop hiervan tijdens de behandeling worden meetinstrumenten gebruikt die voor de gestelde diagnose internationaal erkend zijn. Verder wordt er bij aanvang van de behandeling en minimaal eens per jaar en bij afsluiting van de behandeling een Routine Outcome Monitoring (ROM) gedaan. Ook wordt er tijdens de behandeling eenmaal per jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.