Meetinstrumenten en vragenlijsten

Voor diagnostiek, het meten van de ernst van de aandoening en het beloop hiervan tijdens de behandeling worden instrumenten gebruikt die algemeen erkend zijn. Verder wordt er bij aanvang van de behandeling en minimaal eens per jaar en bij afsluiting van de behandeling een Honos vragenlijst voor zorgvraagtypering ingevuld. Deze gegevens worden geanonimiseerd naar de zorgverzekeraar en Nederlandse Zorgautoriteit verzonden. Ook wordt er tijdens de behandeling eenmaal per jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Onder Privacy van deze website kunt u meer informatie krijgen over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Indien gewenst kan uw behandelaar uitgebreidere informatie hierover verstrekken en er zijn documenten over dit dit onderwerp opgesteld die u kan inzien. Als u bezwaar heeft tegen het verstrekken van gegevens is er de mogelijkheid een privacy verklaring te tekenen.