Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Wij willen u informeren over een belangrijke wijziging in de al bestaande Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Iedere organisatie in de gezondheidszorg in Nederland, zo ook Psychiatrie in de Praktijk, is per 1 januari 2019 wettelijk verplicht situaties waarin sprake is van acute en structurele onveiligheid altijd te melden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samen met Veilig Thuis wordt beslist of hulpverlening door Psychiatrie in de Praktijk voldoende is voor de gemelde zorgen, of dat er meer nodig is.

De Wet verplichte meldcode: Deze wet verplicht hulpverleners om alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit gaat over situaties waar sprake is van een groot risico op onvoorspelbaar gedrag in de thuissituatie.

Bij (vermoedens van) een vorm van onveiligheid kunnen hulpverleners en (particuliere) personen overleggen met of melden bij Veilig Thuis.
Veilig Thuis kan hulpverlening adviseren of een onderzoek doen naar aanleiding van een melding over welke hulp noodzakelijk is in de thuissituatie.

Heeft u vragen?

Bij vragen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht bij uw behandelaar tijdens uw eerst volgende afspraak.