Verwijzing

Voor een eerste gesprek (intake gesprek) heeft u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Deze moet gedateerd zijn op of vóór dit gesprek. In de verwijsbrief moet vermeld staan:

  • De reden van de verwijzing
  • Dat het een verwijzing voor de Specialistische GGZ betreft
  • Van welke DSM diagnose een vermoeden bestaat
  • De AGB code van de verwijzende arts
  • De naam en handtekening van de verwijzende arts

Bij het intake gesprek is het belangrijk dat u de volgende zaken meebrengt:

  • De verwijsbrief van de verwijzende arts
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • De gegevens van uw huidige zorgverzekering