Werkwijze

Psychiatrische consultatie gaat in principe om een eenmalig gesprek waarin na ongeveer een uur een conclusie en advies wordt gegeven aan de patiënt en op schrift aan de aanvrager. Telefonische consultatie is ook een mogelijkheid. Uitgesloten voor consultatie zijn acute psychiatrische beelden, hiervoor kan de crisisdienst worden ingeschakeld. Het streven is een consult binnen 2 weken na aanvraag uit te voeren.

Voorbeelden van veelvoorkomende consultatie vragen zijn:

  • Diagnostiek
  • Advies omtrent medicatie
  • Uitleg over het ziektebeeld
  • Advies over gerichte verwijzing
  •          Verheldering bij psychosomatiek

Voor meer informatie over de consultatie kunt u met ons contact opnemen.