Werkwijze

Huisartsen, POH-GGZ, medisch specialisten en psychologen kunnen vragen om een psychiatrisch consult als er geen verwijzing nodig is. Psychiatrische consultatie gaat in principe om een eenmalig gesprek waarin na ongeveer een 1-2 uur een conclusie en advies wordt gegeven aan de patiënt en op schrift aan de aanvrager. Telefonische consultatie is ook een mogelijkheid. Uitgesloten voor consultatie zijn acute psychiatrische beelden. Het streven is een consult binnen 2-6 weken na aanvraag uit te voeren. De kosten hiervoor zijn voor de aanvrager.

Voorbeelden van veelvoorkomende consultatie vragen zijn:

  • Diagnostiek
  • Advies omtrent medicatie
  • Uitleg over het ziektebeeld
  • Advies over gerichte verwijzing
  •          Verheldering bij psychosomatiek

Voor meer informatie over de consultatie kan de aanvrager met ons contact opnemen.