Kosten

Sinds 2008 worden behandelingen vergoed op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). De kosten worden berekend op basis van de tijdsduur van alle activiteiten die aan de behandeling verbonden zijn. Ook indirecte tijd, zoals verslaglegging en overleg, wordt bij de behandelduur opgeteld. De tarieven die gehanteerd worden zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als de diagnose die gesteld is valt onder de verzekerde zorg en er een contract is met uw zorgverzekeraar, wordt de behandeling vergoed. Behandeling binnen de GGZ gaat wel altijd ten koste van uw eigen risico en deze bedraagt minimaal 385 euro in 2020. Indien de diagnose die gesteld is niet valt onder verzekerde zorg (dat wil zeggen dat die niet uit het basispakket wordt gefinancierd) dan vergoedt de verzekeraar de behandeling niet. In dat geval is therapie wel mogelijk, maar dient u deze zelf te betalen. De tarieven voor onverzekerde zorg vallen eveneens onder de DBC bekostiging van de NZa. Het tarief hiervoor bedraagt vanaf 01-01-2017 98 euro per uur.

Met de volgende zorgverzekeraars is er een contract voor specialistische GGZ behandeling: VGZ, MENZIS, ACHMEA, DSW, MULTIZORG, DE FRIESLAND en CARESCO.

Ons advies is om voorafgaande aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling wordt vergoed.