Kosten

Sinds 2022 de geestelijke gezondheidzorg vergoed op basis van het Zorg Prestatie Model (ZPM), een prestatiebekostiging.  De vergoeding voor de zorg wordt berekend op basis van de prestaties die de zorgaanbieder levert. Een prestatie binnen onze praktijk is een diagnostiek of behandel consult. De prestaties op de rekening zijn duidelijk herkenbaar. De tarieven die gehanteerd worden zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als de prestatie valt onder de verzekerde zorg en er een contract is met uw zorgverzekeraar, wordt de behandeling vergoed. Behandeling binnen de GGZ gaat wel altijd ten koste van uw eigen risico en deze bedraagt minimaal 385 euro in 2023. Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar, is therapie wel mogelijk, maar dient u deze zelf te betalen en bij uw zorgverzekeraar te declareren. De tarieven voor onverzekerde zorg vallen ook onder de ZPM bekostiging van de NZa. Meer informatie over bijvoorbeeld de tarieven vindt u op zorgprestatiemodel.nza.nl of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar .

Met de volgende zorgverzekeraars is er een contract voor specialistische GGZ behandeling: VGZ, MENZIS, ZILVEREN KRUIS ACHMEA, DSW, ONVZ, ZORG EN ZEKERHEID, ASR, ENO en CARESQ.

Ons advies is om voorafgaande aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling wordt vergoed.