Wie behandelen we

Binnen Psychiatrie in de Praktijk kunnen volwassenen vanaf 18 jaar terecht die lijden aan een depressieve stoornis, angststoornis, bipolaire (manisch-depressieve) stoornis, milde psychotische stoornis, milde autistiforme stoornis, AD(H)D, psychotrauma, somatisch-symptoomstoornis en persoonlijkheidsproblematiek.

Voor mensen die regelmatig in crisis raken of hoogfrequente zorg nodig hebben en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren waarop de praktijk geopend is, is de praktijk niet geschikt. Ook biedt de praktijk geen behandeling voor mensen met dementie, ernstige psychotische stoornis, ernstige eetstoornis of alcohol en drugsverslaving.