Klachten

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid kunnen worden besproken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doet de praktijk een beroep op de regeling van de beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeld in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor is de praktijk aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.