Patiënten informatie

In dit keuzenmenu kunt u zien hoe een verwijzing werkt, wat de kosten van de behandeling zijn, wat de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt en waar u terecht kunt als u klachten heeft.